Vad jag gör under författarbesöken


Författarbesök är något som jag tycker är väldigt roligt och givande. Att få inspirera barn och ungdomar till att berätta en historia och/eller att få dela med mig av mina tankar och erfarenheter kring skrivandet.


Om jag blir bokad för ett besök i en skola kommer jag först kontakta läraren och höra mig för om klassens läs- och skrivkunskaper, för att kunna planera besöket på bästa sätt.
Utifrån hur långt besöket kommer att vara lägger jag upp ett passande program,
som läraren och gärna eleverna får ta del av innan.


Program alt. 1: Diskutera en av mina böcker.

För mellanstadieåldern förslagsvis ”Spökhästen i Galoppstaden” som är intressant och vänder sig även till de som inte är speciellt hästintresserade.

För lågstadiet förslagsvis ”Tomtenissen som inte ville fira jul” (inga hästar alls), eller ”Sebbe, Ringo och galoppgänget”, om en nyanländ pojke som älskar hästar och börjar rida ponnygalopp.


Eleverna bör ha läst den aktuella boken innan för att vi bäst ska kunna diskutera kring den.


Program alt. 2: Om eleverna allmänt vill träffa mig som författare och vill veta mer om hur man skriver en bok:

Jag vill inspirera eleverna att finna sin egen berättelse. Alla har en historia, egen eller påhittad, inom sig. Det kan vara något självupplevt, något man känner till, något man fantiserar eller drömmer om, en fantasi med påhittade karaktärer och handling, en plötslig tanke när man går på stan/i bygden eller annan miljö, eller en nyuppkommen idé.


Det går att göra en berättelse om vad som helst. Alla kan göra det.


Om man tycker det är svårt att skriva, kanske man kan göra teckningar, en bildserie att sätta stödord till, eller sätta ihop foton till en berättelse.
Bara för att få igång fantasin! Och upptäcka vilken fantastisk värld man träder in i, när handlingen och karaktärerna får liv och man kan forma berättelsen som man vill.


Det är självklart att skriva en berättelse är det besöket främst ska handla om. Hur man går tillväga. Vilka metoder man kan använda sig av. För det finns flera! Men att man får finna sin egen metod.

Jag kommer också berätta om hur mina böcker har kommit till och hur jag får idéer till nya berättelser.


Vid besöken är det roligt att få till en workshop - om tiden räcker till - där eleverna får skriva, eller teckna, sin egen berättelse. Därefter hinna ha en genomgång med var och en om deras arbeten. Enskilt om de så önskar, såklart. Sedan avsluta med en gemensam allmän genomgång, om hur det var att skriva sin egen berättelse, hur det upplevdes. Och vad man tar med sig efteråt. Om man blev inspirerad att skriva? Kanske avsluta det man påbörjade vid mitt besök eller komma på en ny berättelse?


Jag ser fram emot att träffa just er klass!


Välkommen att kontakta mig och boka mig via Författarförmedlingen